Chính sách cookie
Cookies là rất cần thiết để tối ưu hóa trang web. Chúng ghi lại thống kê sử dụng chung, và lưu trữ các thông tin khác, và cung cấp các tính năng như các công cụ so sánh. Những cookie này không lưu trữ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về cookie trên trang chính sách bảo mật

Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

Đại hội cổ đông 2016 của City Ford là cuộc họp thường kỳ (thường là một năm) của các cổ đông của công ty City Ford nhằm mục đích:

  • Tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh qua một năm tài chính
  • Biểu quyết về chiến lược và các kế hoạch phát triển công ty trong những năm tới; và/hoặc
  • Giải quyết những vấn đề quan trọng khác liên quan đến đường lối phát triển công ty.
  • Bầu Chủ tịch hội đồng quản trị mới khi Chủ tịch hội đồng quản trị cũ đã hết nhiệm kì.

Thông tin chứng khoán

Báo cáo tài chính City Ford

Xin vui lòng tải thông tin dưới đây theo nhu cầu của quý vị bằng cách nhấn vào những khung chữ màu xanh này.


  • BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015

Báo cáo tài chính 2015Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015

  • BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016

Báo cáo tài chính 2016Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016

  • BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017

Báo cáo tài chính Q1/2017Báo cáo tài chính hợp nhất Q1/2017

Tin tức