Thông báo quan trọng về dịch COVID-19
Giá khởi điểm 1.468.000.000 ₫

Everest Thế Hệ Mới Titanium+ 2.0L AT 4WD

Giá khởi điểm 1.468.000.000 ₫

Thông số kỹ thuật xe


Các khuyến mãi của đại lý

Xem tất cả các chương trình khuyến mãi mới nhất của City Ford

Tin tức

Xem tất cả các tin tức mới nhất từ City Ford