Thông báo quan trọng về dịch COVID-19

FordPass - Ford Family Guarantee - Trải nghiệm chủ sở hữu thế hệ mới

22/09/2022

Bạn biết gì về FordPass? 

Đó là một ứng dụng tiện lợi giúp khách hàng luôn được kết nối với chiếc Ford Ranger hay Everest Thế hệ Mới của mình 24/7 thông qua điện thoại thông minh. 

Bạn có thể khóa và mở khóa xe, khởi động và làm mát khoang xe từ xa, kiểm tra tình trạng xe hay định vị chiếc xe của mình... FordPass sẽ giúp bạn dễ dàng làm tất cả những điều đó. 

Chúng tôi gọi đó là Ford Family Guarantee- Trải nghiệm Chủ sở hữu thế hệ mới

#FordFamilyGuarantee #FordPass

---

Tìm hiểu thêm về FordPass tại: FordPass


Tin tức

Các khuyến mãi của đại lý

Xem tất cả các chương trình khuyến mãi mới nhất của City Ford

Tin tức

Xem tất cả các tin tức mới nhất từ City Ford