Thông báo quan trọng về dịch COVID-19
02/07/2018

CITY FORD THÔNG BÁO NGHỈ MÁT HÀNG NĂM

CITY FORD THÔNG BÁO NGHỈ MÁT H


City Ford trân trọng thông báo đến toàn thể khách hàng


City Ford tổ chức nghỉ mát cho toàn thể CBCNV tại Phú Quốc. 

Chúng tôi sẽ tạm nghỉ ngày 13.14.15/07/2018 và làm việc lại vào ngày 16/07/2018

Kính mong Quý khách hàng thông cảm!Tin tức